Maturanti

Vrlo uspešno već godinama sarađujemo sa predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Fotografišemo maturante, izrada tabloa, maturskih i grupnih fotografija.
U ponudi imamo različite varijante paketa. Od onih gde se nude samo fotografije različitih dimenzija, pa do paketa gde pored maturskih fotografija se rade i Maturski Book-ovi, po svetskim standardima, ručne izrade.